Hlavní obrázek

Dnes je sobota 9.12.2023 - Svátek má Vratislav, zí­tra Julie.

Vyhlášení vítěze letošní Ceny NN se blíží

KANDIDÁTI. Část loňských kandidátů na Cenu NN po vyhlášení výsledků (Autor: Miloslav FRÝDL, 20.10.2023)
JMÉNA LIDÍ, KTEŘÍ SI ZASLOUŽÍ OCENĚNÍ, REDAKCI NAŠICH NOVIN STÁLE MŮŽETE POSÍLAT I VY

Poberouní - Držitele prestižní Ceny Našich novin 2023 vyhlásíme na listopadovém svatomartinském posvícení v Letech. Jako vždy.
Představujeme vám kandidáty, které za nezištnou práci pro náš kraj navrhli členové redakční rady nezávislého poberounského občasníku i laureáti Ceny NN z let minulých. Další návrhy čekáme od vás, čtenářů Našich novin. Stačí, když navrhované jméno či jména zašlete na adresu redakce@nasenoviny.net (případně dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a stručně odůvodníte, proč by se jmenovaný měl stát nositelem letošní Ceny NN.
Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá od redakce dárkový balíček.

 

Kandidáti Ceny NN 2023

 

1. BURGETOVÁ Ema, Lhotka - za přípravu a organizaci kulturních akcí na Lhotce, kde se příjemně zapomíná na realitu

 2. CALDOVÁ Ivanka, Dobřichovice - za celoživotní nadšenou a obětavou práci pro dobřichovický Sokol.

 3. ČABOUN Pavel, Osovec - za aktivní práci pro obec, Kulturní okrašlovací spolek, ochotnické divadlo a amatérské hudební skupiny D.V.B. a Uvidíme

 4. ČABOUNOVÁ Marcela, Osovec - za enormní práci pro obec a společenské dění.

 5. DUDÁKOVÁ Zuzana, HEJMOVÁ Vladimíra, Řevnice - za vedení stacionářeř Náruč v Dobřichovicích a sociálního podniku Modrý domeček v Řevnicích. Díky jejich prácí je Dolní Poberouní místem, které umí nabídnout podporu rodinám jejichž člen má handicap, umí těmto lidem také nabídnout pracovní příležitost a uplatnění ve společnosti a současně je Modrý domeček místem, které spoluvytváří atmosféru regionu, aktivně pořádá vzdělávání a kulturní akce

 6. FLEMR Jan, Řevnice - za účast na aktivním životě Řevnic, organizování divadelních představení i pivního festivalu, za dlouholetou spolupráci s dětskou lidovou muzikou Notičky

 7. FRÝDLOVÁ Petra, Zadní Třebaň - za »rozhýbání« kulturního dění v Zadní Třebani, za organizování kulturních a společenských akcí,

 8. HADŽIOSMANOVIČ Jaroslava, Všeradice - za intenzivní přínos kulturnímu a společenskému dění ve Všeradicích.

 9. HORÁK Miloš, Osovec - za aktivní práci pro obec a Kulturní okrašlovací spolek; za organizaci Běhu tam a zpět

 10. HŮLOVÁ Zuzana, Vižina - za velký přínos pro celou obec, za mile a vstřícné jednaní s občany, zapojeni do všech akci, obnovu májů a pořízeni obecních krojů, za spolupráci NN.

 11. CHABERA Tomáš, Řevnice - za intenzivní a nezištnou práci podporující řevnický společenský a sportovní život, za zájem i péči o veřejný prostor, za spolupráci s NN

 12. JUNKOVÁ Ivana , Řevnice - za »osvícené« vedení řevnické ZUŠ, za organizaci mnoha kulturních akcí.

 13. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vedením hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se stará o desítky dětí z celého regionu, za spolupráci s NN

 14. KAVALÍR Miroslav, Svinaře - za dlouholeté obětavé vedení Staré gardy fotbalistů Zadní Třebaně.

 15. KEPKOVÁ Olga, Řevnice - za dlouholeté vedení sportovního oddílu Rebels O.K., se kterým sklízí úspěchy v tuzemsku i v zahraničí,

 16. KLIMENT Miloslav, Liteň - za dlouholetou práci pro mládežnickou kopanou v Litni, za přínos společenskému a kulturnímu životu ve své obci,

 17. KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dobřichovice - za propagaci hudby mezi dětmi, organizaci klavírní soutěže Středočeského kraje a za práci pro ochotnické divadlo

 18. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN

 19. KRTKOVÁ Jana, Liteň - za nezištnou práci pro oddíl Zálesák, organizování keramického kroužku, letních táborů i běžeckých akcí

 20. LANGR Adam, Řevnice - Za pokus už delší čas ustálit v Řevnicích akce pro středněvěký, mladý i věčně mladý, a že to nemá lehký. Akce, které by měl lid český spojeny s Řvnicemi a nikdy jinak a jinde. To je originalita i tradice!

 21. LIMPOUCHOVÁ SLAVÍK Ludmila, Hlásná Třebaň - za enormní snahu o kulturní povznesení Hlásné Třebaně, za organizování výstav, koncertů i ochotnického divadla

 22. MUSILOVÁ Monika, Vižina - za ochotu ,obětavost a trpělivost při nacviku staročeské a moravské besedy s vižinskou chasou na obnovené maje.

 23. NAVAŘÍK Dušan, Dobřichovice - za velký přínos kulturnímu dění v Dobřichovicích i regionu, za organizování hudebních i divadelních akcí,

 24. OBERFALZER Jiří, Králův Dvůr - za mnohaletou podporu kultury i společenského života v našem kraji, za aktivní účast na společenském i kulturním dění, za spolupráci s NN

 25. PLECITÁ Marie, Osovec - za pozitivní zájem o veřejné dění a podíl na něm ve své obci i okolí, za intenzivní spolupráci s NN,

 26. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - nadšená knihovnice, milovnice historie, za propagaci Všenor a našeho regionu prostřednictvím knihovny ve Všenorech

 27. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci pro místní hasiče i obec, podíl na organizaci veřejných akcí,

 28. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - organizuje pro seniorky z Hlásné Třebaně výlety a dovolené, reprezentuje Středočeský kraj ve sportovních soutěžích seniorů, zúčastnila se soutěže Babička roku ve Středočeském kraji a postoupila do celostátního finále soutěže, aktivně spolupracuje s NN.

 29. TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za všestrannou práci pro obec i celý region.

 30. VACULÍKOVÁ Eva, Dobřichovice - za práci pro Katolickou charitu Řevnice, organizaci Tříkrálové sbírky a další dobročinné aktivity,

 31. VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za dlouholeté vedení turistického oddílu Tuláci, za ornitologické procházky a osvětu

 32. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní práci pro místní Kynologický klub

 33. VOLDŘICHOVÁ Magdalena, Černošice - za intenzivní účast na organizaci kulturního života v Černošicích, za práci pro folklorní soubory Pramínek i Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi,

 34. WEBER Petr, Karlštejn - za všestrannou práci pro Karlštejn i celé dolní Poberouní, přínos společenskému i kulturnímu životu, podporu mezinárodní spolupráce

 

 

16.10.2023   Josef KOZÁK