Hlavní obrázek

Dnes je úterý 23.7.2024 - Svátek má Libor, zí­tra Kristýna.

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

Všechno dobré v novém roce přejí Naše noviny (Autor: ARCHIV, 1.1.2021)

Naše noviny vycházejí od prosince 1989 každých 14 dní ve všech obcích a městech dolního Poberouní od Radotína/Černošic po Srbsko/Beroun a na severním Podbrdsku od Svinař, resp. Litně po Malý Chlumec, resp. Tmaň. Přinášejí aktuální zprávy z tohoto regionu, nejvíce čtenářů mají v Řevnicích, Letech, Dobřichovicích, Karlštejně, Černošicích, Zadní i Hlásné Třebani, Litni, Osově, Všeradicích, Svinařích a Berouně.

Řídí redakční rada:

  • Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
  • L. Paličková (lulap@centrum.cz),
  • E. Malá (721968046),
  • J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz, 728003093)

Rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824).

Jazyková lektorka E. Malá.

Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny.net

 

1.1.2021   Josef KOZÁK