Hlavní obrázek

Dnes je neděle 29.11.2020 - Svátek má Zina, zí­tra Ondřej.

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

Všechno dobré v novém roce přejí Naše noviny (Autor: ARCHIV, 15.12.2009)

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník. Vychází každých čtrnáct dní.

Řídí redakční rada:

 • Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
 • L. Paličková (lulap@centrum.cz),
 • E. Malá (721968046),
 • J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz, 728003093)

Rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824).

Jazyková lektorka E. Malá.

Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96

Objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny.

Naše noviny jsou k dostání:

 • Zadní Třebaň: Obchod Jednota
 • Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, drogerie
 • Hlásná Třebaň: Obchod
 • Svinaře: Obchod
 • Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice
 • Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina
 • Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice
 • Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda
 • Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž
 • Chlumec: Obchod
 • Vižina: Obchod.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

 

12.3.2013   Josef KOZÁK