Hlavní obrázek

Dnes je sobota 9.12.2023 - Svátek má Vratislav, zí­tra Julie.

Na Cenu NN je navrženo 29 kandidátů

Kandidát Ceny NN2022 Pavel Čaboun z Osovce při organizaci tradiční Osovské regaty. (Autor: ARCHIV, 13.8.2022)
KDO SI PODLE VÁS ZASLOUŽÍ OCENĚNÍ ZA NEZIŠTNOU PRÁCI PRO NÁŠ REGION?

Poberouní - Jako každý rok vyhlásí redakce Našich novin na Svatomartinském posvícení v Letech letošního laureáta prestižní Ceny NN určené těm, kteří nezištně pracují pro náš kraj. Dnes vám představujeme kandidáty, které navrhují členové redakční rady NN a laureáti Ceny z let minulých. Další návrhy čekáme od vás, čtenářů Našich novin. Stačí, když navrhované jméno či jména zašlete mailem na redakce@nasenoviny.net (případně klasickým dopisem na adresu Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a minimálně jednou větou odůvodníte, proč by se právě jmenovaný měl stát nositelem Ceny NN. Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá dárkový balíček od redakce a finanční prémii od partnera Ceny, firmy K&V Elektro. Více o minulých ročnících si můžete přečíst na stránkách http://cnn.nasenoviny.net.

Kandidáti Ceny NN 2022   

    1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko za práci pro svoji obec, organizování kulturních akcí i společenského života, navázání a rozvíjení partnerských vztahů s Lužickými Srby
    2. BURGETOVÁ Ema, Lhotka - za přípravu a organizaci kulturních akcí v klubu U Emy ve Lhotce
    3. ČABOUN Pavel, Osovec - za aktivní práci pro obec, Kulturní okrašlovací spolek a ochotnické divadlo
    4. ČABOUNOVÁ Marcela, Osovec za enormní práci pro obec a společenské dění.
    5. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro svoji obec i region, za organizování kulturních a sportovních akcí, za spolupráci s NN
    6. FLEMR Jan, Řevnice - za účast na aktivním životě Řevnic, organizování divadelních představení i pivního festivalu, za dlouholetou spolupráci s dětskou lidovou muzikou Notičky
    7. CHABERA Tomáš, Řevnice - za intenzivní a nezištnou práci podporující řevnický společenský a sportovní život, za zájem i péči o veřejný prostor, za spolupráci s NN
    8. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vedením hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se stará o desítky dětí z celého regionu, za spolupráci s NN
    9. KLIMENT Miloslav, Liteň - za dlouholetou práci pro mládežnickou kopanou v Litni, za přínos společenskému a kulturnímu životu ve své obci
    10. KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dobřichovice - za propagaci hudby mezi dětmi, organizaci klavírní soutěže Středočeského kraje a za práci pro ochotnické divadlo
    11. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN
    12. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za dlouholetou intenzivní a všestrannou práci pro Dobřichovice, zaznamenávání historie,
    13. KRTKOVÁ Jana, Liteň - za nezištnou práci pro oddíl Záskalák, organizování keramického kroužku, letních táborů i běžeckých akcí
    14. OBERFALZER Jiří, Králův Dvůr - za dlouholetou podporu kultury i společenského života v našem kraji, za aktivní účast na společenském i kulturním dění, za spolupráci s NN
    15. PLECITÁ Marie, Osovec - za pozitivní zájem o veřejné dění a podíl na něm ve své obci i okolí, za aktivní práci pro obec a Kulturní okrašlovací spolek a za intenzivní spolupráci s NN
    16. PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za dlouholetou aktivní práci pro obec i místní Sokol
    17. RYCHLÁ Renata, Dobřichovice za výchovu mladých umělců v ZUŠ Řevnice, za vedení pravidelných online cvičení pro učitele, žáky i rodiče v době covidové
    18. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory nadšená knihovnice, milovnice historie, účast v místním kulturním dění i zásluhu na kvetoucí spolupráci se zahraničními partnerskými městy, za propagaci Všenor a našeho regionu prostřednictvím knihovny ve Všenorech
    19. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň za práci pro místní hasiče i obec, podíl na organizaci veřejných akcí
    20. STIBAL Bohumil, Všeradice - za enormní snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji Podbrdska
    21. STŘÍBRNÝ Miroslav, Hlásná Třebaň - za organizování společenského, kulturního a sportovního dění v Hlásné Třebani
    22. SÝKOROVI Kateřina a Jiří, Řevnice - za nezištnou a neúnavnou práci pro malé řevnické fotbalisty
    23. TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za dlouhodobou všestrannou práci pro obec i celý poberounský region
    24. VACULÍKOVÁ Eva, Dobřichovice - za práci pro Katolickou charitu Řevnice, organizaci Tříkrálové sbírky a další dobročinné aktivity
    25. VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za jeho články o vycházkách za zajímavostmi Řevnic a okolí, za procházky za ornitologickými zážitky pro širokou veřejnost, divadlo, Tulák a Tuláček, který roky vede se sochařem Petrem Váňou
    26. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní práci pro místní Kynologický klub
    27. VOLDŘICHOVÁ Magdalena, Černošice - za intenzivní účast na organizaci kulturního života v Černošicích, za práci pro folklorní soubory Pramínek i Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi
    28. WEBER Petr, Karlštejn - za všestrannou práci pro Karlštejn i celé dolní Poberouní, přínos společenskému i kulturnímu životu, podporu mezinárodní spolupráce

   29. SIDOVSKÝ Janis - za pozvednutí kultury na Karlštejně jako místostarosta pro obec, a to divadlem nebo koncertem na hradě, a v podhradí Festivalem v ulicích či Adventem. Ale hlavně zastupuje pro okres Beroun CzechTourism. -  Propaguje Českou republiku jako destinaci cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. (Aktualizace 22.9.2022)

 

 

22.9.2022   Josef KOZÁK