Hlavní obrázek

Dnes je pondělí 25.3.2019 - Svátek má Marián, zí­tra Emanuel.

Úřad nestíhá, rychtář se omlouvá

NA ZÁVAZNÉ STANOVISKO MĚÚ ČERNOŠICE MOHOU LIDÉ ČEKAT AŽ ROK

Černošice - Až rok mohou čekat obyvatelé dolního Poberouní na vydání závazného stanoviska ke svému záměru od černošického odboru územního plánování. Ten je po nešťastné novele stavebního zákona zavalen žádostmi z celého okresu. Starosta Kořínek vidí příčinu svízelné situace v nedomyšleném rozhodnutí státu.

Nestává se často, aby starosta obce psal dopis občanům a klientům svého úřadu a omlouval se, že úředníci nejsou schopni vydávat stanoviska v obvyklých lhůtách. Černošického starostu k tomuto kroku donutila neúnosná situace, kterou způsobila novela stavebního zákona. Ta veškerou agendu, kterou dříve vykonávalo 14 stavebních úřadů v okrese Praha-západ, přenesla od ledna na jediný odbor do Černošic.

„Vytvořili jsme kvůli tomu čtyři nové pracovní pozice, ale podařilo se obsadit jen jednu. Důsledkem je masivní přetížení tolika žádostmi, že v současném stavu by jejich vyřízení trvalo téměř rok. Další mezitím přibývají,” říká Kořínek s tím, že podobně neúnosná je situace i v dalších obcích s přenesenou působností.

Problémem se již zabývá Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, některé parlamentní strany a také krajský úřad.

„Považujeme za neefektivní a vůči občanům nevstřícné, pokud i o malých stavbách jako je zřízení studny, rozšíření garáže nebo dělení pozemku, se má rozhodovat na úrovni obcí s rozšířenou působností. Veřejná správa by měla být lidem co nejblíž, nejde-li o odborně náročné věci vyžadující kvalifikovanější pracoviště,” píše Kořínek. Svůj dopis adresoval i zástupcům státní správy a zákonodárcům za Středočeský kraj jako podnět k přehodnocení novely stavebního zákona.

Domnívá se, že situace má snadné řešení.

„Vrátit rychlou novelou zákona přinejmenším jednodušší část zbytečně převedené agendy, jako jsou různé studny, garáže, drobné přístavby zpět tam, kde ji zpracovávali doposud - tedy na místně příslušné stavební úřady,” uzavírá Kořínek.

 

 

8.4.2018   Pavla NOVÁČKOVÁ    Vyšlo v NN 7/2018