Hlavní obrázek

Dnes je neděle 18.8.2019 - Svátek má Helena, zí­tra Ludvík.

Náměstí upraveno, pomník padlým opraven

HOTOVO. Upravené náměstí a rekonstruovaný pomník padlým v Karlštejně. (Autor: Karel KŘÍŽ, 2.9.2014)
VZPOMÍNKA NA MUŽE PADLÉ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE SE BUDE KONAT POSLEDNÍ SRPNOVOU SOBOTU

Karlštejn - Když jsem před šesti roky přišel s myšlenkou úpravy povrchu zadní části náměstí v Karlštejně, kde doposud byla hlína a kamení, ani ve snu mě nenapadlo, že k realizaci dojde až letos.

Po zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení jsme požádali o dotaci, kterou bohužel městys nezískal. Následně chyběly finanční prostředky, protože jsme museli řešit rekonstrukci potoka, havarijní situace na zřícených schodech ke hřbitovu, zatékání izolací do školy, v roce 2013 přišly povodně apod.

Až letos nám finanční situace dovolila realizaci povrchu náměstí za potokem, včetně opravy poškozených můstků, vysázení stromů a zeleně.

Děkuji všem, kteří pomohli s realizací tohoto projektu, a děkuji občanům za značnou dávku trpělivosti při stavebních pracích. Dokončení úpravy náměstí posunulo - společně s opravou márnice a kapličky, údržbou hřbitova, opravou Pomníku padlým a dalšími akcemi, jako je oprava radnice, výstavba dětského hřiště apod. - posunulo náš městys k lepšímu jak vzhledově, tak v účelovosti.

Přijďte si zavzpomínat!

Již delší dobu byl Pomník padlým mužům z Budňan v 1. světové válce ve velice špatném stavu a potřeboval kompletní rekonstrukci. Chyběly zde některé dobové fotografie, celá jedna deska se jmény padlých, druhá byla rozlomena, těleso pomníku bylo povětrnostními vlivy rozpraskané.

Proto jsem začal dávat dohromady historické podklady, dohledávat chybějící jména, zjišťovat možnosti rekonstrukce pomníku. Výsledek tohoto úsilí můžete nyní posoudit sami. Těleso pomníku bylo ošetřeno a nataženo speciální hmotou, nainstalovány nové desky se jmény, doplněny chybějící fotografie a lampičky, obnoveny ostatní nápisy, vyměněn plot a na taras u silnice byla instalována deska, která kolemjdoucím ozřejmuje, čeho se pomník týká.

Děkuji všem, kteří svými vzpomínkami, úsilím dohledávat v archivech a kronikách pomohli. Jsem rád, že se nám to podařilo a zvu všechny na malou pamětní vzpomínku, která se u pomníku bude konat v sobotu, 30. srpna od 15 hodin.

Karel KŘÍŽ, místostarosta městyse

 

4.9.2014    Karel KŘÍŽ    Vyšlo v NN 17/2014