Hlavní obrázek

Dnes je sobota 4.12.2021 - Svátek má Barbora, zí­tra Jitka.

Kdo si zaslouží Cenu NN? Napište!

Jedna z kandidátek CNN 2021, Jana FIALOVÁ z Vižiny. (Autor: ARCHIV, 18.2.2021)
O TOM, KDO ZÍSKÁ OCENĚNÍ ZA NEZIŠTNOU PRÁCI PRO NÁŠ KRAJ, MŮŽETE ROZHODNOUT I VY

Poberouní –- Na svatomartinském posvícení v Letech bude začátkem listopadu opět vyhlášena Cena Našich novin za rok 2021. Představujeme vám první kandidáty tak, jak je navrhují redakční rada NN a laureáti Ceny z let minulých. Další návrhy na ocenění určené lidem, kteří se nezištně snaží, aby se v našem kraji žilo lépe, čekáme od čtenářů Našich novin. Stačí, když jméno svého favorita či favoritů zašlou na adresu redakce@nasenoviny.net (nebo klasickým dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a jednou větou odůvodní, proč by se jmenovaný měl stát držitelem Ceny NN 2021. Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá od redakce dárkový balíček a finanční prémii od partnera Ceny NN, firmy K[AMP]V Elektro. Více o minulých ročnících ceny si můžete přečíst na speciálních stránkách http:[LOMITKO][LOMITKO]cnn.nasenoviny.net Josef KOZÁK

Kandidáti na Cenu NN 2021

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko za práci pro svoji obec, organizování kulturních akcí i společenského života a navázání partnerských vztahů s Lužickými Srby

2. BURGETOVÁ Ema, Lhotka za přípravu a organizaci kulturních akcí v odlehlejších částech Podbrdí, za vytvoření jisté přírodní oázy ke scházení se a k normální komunikaci bez masek

3. CIGLEROVÁ Bára, Řevnice nenápadně pomáhá každému ve věcech zdravotních i sportovních. Má kolem sebe skupinu lidí, kterým nezjištně dělá cvičitelku a pravidelně s nimi protahuje tuhnoucí klouby.

4. ČABOUN Pavel, Osovec - za aktivní práci pro obec, Kulturní okrašlovací spolek a ochotnické divadlo

5. ČABOUNOVÁ Marcela, Osovec - za enormní práci pro obec a společenské dění.

6. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro svoji obec, za organizování kulturních i sportovních akcí, za spolupráci s NN

7. FLEMR Jan, Řevnice - za dlouholetou aktivní podporu dětské muziky Notičky, za pořádání Pivního festivalu a propagaci Řevnic

8. CHABERA Tomáš, Řevnice - za intenzivní a nezištnou práci podporující řevnický společenský i sportovní život, za zásluhy na vybudování fotbalového hřiště v Řevnicích

9. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vedením hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a stará se o desítky dětí z celého regionu

10. KLIMENT Miloslav, Liteň za snahu o kulturní povznesení Litně, za organizování sportovního života a práci s dětmi tamtéž

11.KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dobřichovice - za propagaci hudby mezi dětmi, organizaci klavírní soutěže Středočeského kraje a za práci pro ochotnické divadlo

12. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN

13. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za dlouholetou intenzivní a všestrannou práci pro Dobřichovice, účast v místním kulturním dění i zásluhu na kvetoucí spolupráci se zahraničními partnerskými městy

14. KRTKOVÁ Jana, Liteň - za nezištnou práci pro oddíl Záskalák, organizování keramického kroužku, letních táborů i běžeckých akcí

15. KUKULOVÁ Lucie, Dobřichovice - za enormní přínos kulturnímu dění v regionu, vedení dětského divadelního kroužku, organizování zajímavých kulturních akcí

16. LANGR Adam, Řevnice - za výdrž a snahu při organizování kulturních - hudebních a společenských akcí, za pomoc při nejrůznějších brigádách ku zvelebení okolí

17. PLECITÁ Marie, Osovec - za aktivní práci pro obec a Kulturní okrašlovací spolek, za spolupráci s NN

18. PROCHÁZKA Petr, Svinaře za dlouholetou práci pro obec i místní Sokol

19. RYCHLÁ Renata, Dobřichovice - za výchovu mladých umělců v ZUŠ Řevnice, za vedení pravidelných on-line cvičení pro učitele, žáky i rodiče v době covidové

20. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - nadšená knihovnice, milovnice historie, za propagaci Všenor a našeho regionu prostřednictvím knihovny ve Všenorech

21. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci pro místní hasiče i obec, za organizaci veřejných akcí

22. STIBAL Bohumil, Všeradice za enormní snahu o povznesení arozvoj Všeradic, za přínos rozvoji Podbrdska

23. SÝKOROVI Kateřina a Jiří, Řevnice - za nezištnou a neúnavnou práci pro malé řevnické fotbalisty

24. TESAŘOVÁ Barbora, Lety za všestrannou práci pro obec i celý region

25. VACULÍKOVÁ Eva, Dobřichovice - za práci pro Katolickou charitu Řevnice, organizaci Tříkrálové sbírky a další dobročinné aktivity

26. VANŽUROVÁ Alena, Lety za intenzivní práci pro místní Kynologický klub, za spolupráci s NN

27. VOLDŘICHOVÁ Magdalena, Černošice - za intenzivní účast na organizaci kulturního života v Černošicích, za práci pro folklorní soubory Pramínek i Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi

 

20.9.2021   Josef KOZÁK