Hlavní obrázek

Dnes je středa 19.6.2019 - Svátek má Leoš, zí­tra Květa.

Návrhů na Cenu NN dorazilo pětatřicet

VYHRAJE? Kandidátka na letošní Cenu Našich novin Jana Fialová z Vižiny s hercem Janem Potměšilem. (Autor: ARCHIV, 14.10.2018)
LAUREÁT OCENĚNÍ URČENÉHO LIDEM PRACUJÍCÍM PRO NÁŠ KRAJ BUDE VYHLÁŠEN 10. 11. V LETECH

Poberouní - Na svatomartinském posvícení 10. listopadu v Letech bude jako tradičně vyhlášen vítěz Ceny Našich novin za rok 2018. Dosud se sešlo 35 návrhů od členů redakční rady, laureátů Ceny z minulých let i čtenářů NN.

Během následujících 14 dnů vybere redakční rada finálovou desítku kandidátů. Z nich pak vzejde letošní nositel Ceny Našich novin - Ceny Arnošta Tučka určené lidem, kteří nezištně pracují pro náš kraj. Posílejte preferenční hlasy »svým« kandidátům na Cenu NN. Je to i můj vzkaz navrhovatelům, kteří si mně stěžují, že již třetí rok nebyl zvolen ten »jejich« kandidát. Vždy odpovídám, ať ho podpoří preferenčními hlasy. Tak pište a podporujte. Nejvíce hlasů od čtenářů NN zatím dostala Jana FIALOVÁ z Vižiny. Více o minulých cenách se dočtete na http://cnn.nasenoviny.net.

Kandidáti na Cenu NN 2018:

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko za práci pro svoji obec, organizování kulturních akcí i společenského života a navázání partnerských vztahů s Lužickými Srby

2. BLAŽENÍN Pavel, Černošice za organizaci kulturního a veřejného dění v Černošicích, za ochotu a pomoc s akcemi v regionu

3. ČABOUN Pavel, Osovec - za práci pro obec, Kulturní okrašlovací spolek i ochotnické divadlo

4. ČABOUNOVÁ Marcela, Osovec - za enormní práci pro obec a společenské dění.

5. ČERMÁK Jaroslav, Karlík - za úspěšné starostování pro Sokol Dobřichovice, skromnost a množství skvělých výsledků

6. DOUSEK Vladimír, Černošice člen Letopisecké společnosti Černošice, fotograf a kameraman. Letos o Berounce a jejích lidech bez grantů a sponzorů vydal již třetí knihu

7. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro obec, za organizování kulturních a sportovních akcí i za spolupráci s NN

8. FLEMR Jan, Řevnice - za aktivity pro Notičky, Canto Carso, řevnický Pivní festival i ochotníky

9. FÜHRBACH Václav, Zadní Třebaň - za vedení pěveckého Třebasboru, který nezištně vystupuje na kulturních akcích v našem regionu

10. CHABERA Tomáš, Řevnice za intenzivní a nezištnou práci podporující řevnický společenský a sportovní život, za zásluhy na vybudování nového hřiště v Řevnicích

11. JANDUSOVI Štěpánka a Petr, Řevnice - za to, že většinu svého volného času věnují řevnickým žákům házenkářům

12. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vedením hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se stará o desítky dětí z regionu

13. KLIMENT Miloslav, Liteň - za snahu o kulturní povznesení Litně, za organizování sportovního života a práci s dětmi tamtéž

14. KNOPOVÁ Eva, Karlštejn - za aktivity pro děti z Litně, Karlštejna a okolí nad rámec pracovní povinnosti

15. KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn - za organizování kulturního života v Karlštejně, za práci pro Karlštejnské kulturní sdružení

16. KONVALINKA Vnislav, Hlásná Třebaň - za rozvoj obce, aktivní účast na kulturních akcích v obci i po okolí

17. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN

18. KRÁL Karel, Dobřichovice za dlouholetý přínos ochotnickému divadlu v Poberouní

19. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za dlouholetou všestrannou práci pro Dobřichovice, účast v místním kulturním dění i zásluhu na spolupráci se zahraničními partnerskými městy

20. KRBEC Stanislav, Řevnice - za dlouhodobou práci s malými fotbalisty v celém regionu

21. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň - za enormní snahu o záchranu liteňského zámku a zachování odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné

22. MATĚJKOVÁ Jana, Osovec za práci v Kulturním okrašlovacím spolku a ochotnické divadlo

23. MOTTL Michal, Řevnice - tenisový trenér Sportclubu Řevnice za práci s mládeží. Vychoval už několik úspěšných generací tenistů ze Řevnic a okolí

24. PLECITÁ Marie, Osovec - za aktivní práci pro obec a Kulturní okrašlovací spolek Osov, za spolupráci s NN

25. PROCHÁZKA Petr, Svinaře za dlouholetou práci pro obec i místní Sokol

26. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - nadšená knihovnice, milovnice historie, za propagaci Všenor i regionu prostřednictvím všenorské knihovny

27. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci pro místní hasiče i za organizace veřejných akcí

28. STIBAL Bohumil, Všeradice za enormní snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji Podbrdska

29. STRNAD Petr, Lety - za dlouholetou práci s malými fotbalisty v přípravce FK Lety

30. SÝKORA Jiří, Řevnice - za nezištnou práci pro mládež z Řevnic a okolí. Za propagaci fotbalu mezi mladými sportovci

31. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky v rozpuku, za naději, že radostný život nekončí na nějakém věkovém horizontu

32. TESAŘOVÁ Barbora, Lety za všestrannou práci pro obec i celý region

33. VÁŇA Petr, Karlík - za organizaci sochařských sympozií, za propagaci našeho kraje prostřednictvím svých sochařských děl

34. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní práci pro místní Kynologický klub, spolupráci s NN

35. VOLDŘICHOVÁ Magdalena, Černošice - za intenzivní účast na organizaci kulturního života v Černošicích, za práci pro soubory Pramínek i Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi

 

10.10.2018   JoK    Vyšlo v NN 20/2018