Hlavní obrázek

Dnes je čtvrtek 21.2.2019 - Svátek má Lenka, zí­tra Petr.

Svaté Lucie letos obcházely Lhotkou

LUCKY. Obchůzka svatých Lucií Lhotkou. (Autor: Karel TŮMA, 2.2.2018)
PRŮVOD TAJEMNÝCH BÍLÝCH BYTOSTÍ OSADOU SKONČIL POSÍLÁNÍM SVÍČEK PO VODĚ

Dokážeme si my, moderní lidé v postmoderní době, něčím vůbec lišit jeden od druhého, a tím se vzájemně obohatit? Jsme si v naší společnosti tak trochu všichni podobní hlavně tím, jak žijeme, čím žijeme a proč žijeme. Naše vzájemná »stejnost« je ale důsledkem spíše toho, jak se orientujeme na přítomnost, na současnost a bohužel hlavně tím, jaké informace i děje nám neustále a bez přestání přinášejí moderní obrazová média, než to, jaké jsou naše kořeny, z jakého jsme prostředí, kdo jsou naši předci nebo v jakém žijeme státě, městě či vesnici.

Přitom jsme všichni z rodů tradičních společností s různou kulturou, folklorem, nářečím, způsobem života, zájmem. Kdo se ale dnes má čas a chuť jakékoli tradici oddávat pokud to není zištné, za peníze? Je tolik nových impulsů, zpráv, tweetů a postů, trendů, stylů. Ke všemu je potřeba se vyjádřit, všechno se musí ochutnat, zažít, zkusit, poslechnout si, nakoukat, také se sluší zaujmout stanovisko nebo alespoň sdělit světu na to či ono svůj názor, musíme se obávat, mít strach a odmítat. Co je pro nás smysluplné, co z toho pomůže rozvoji místa, specifičnosti, jedinečnosti a spokojenosti společenství, komunity a v důsledku celé společnosti? Snadná otázka s nelehkou odpovědí. A pokládáme si ji, hledá vůbec někdo aktivně odpovědi? I tyto úvahy vedou spolek Liteňský pupík, Domácí školu Evy Nolčové, Stáj Bílý Kámen a další rodiny s dětmi z okolí k tomu, že organizují, resp. přijmou pozvání na Obchůzku svatých Lucií. V závěru loňského roku se konala potřetí.

Nazkoušení zpěvu a tance, našich malých tanečních vystoupení, které předvádí děti před každým domem, kam jsme pozváni, a sestavení hlavní choreografie obřadních scén, kterými uctíme hospodyně za jejich celoroční starost a péci o domácnost, předchází několik setkání hlavních organizátorů. Vybíráme skladby a zkoušíme hudební doprovod se zpěvy. Oslavu svátku sv. Lucie u nás charakterizuje spolupráce hlavních organizátorů s aktivní podporou rodičů a dětí, které program vytvářejí.

Děti nás mile překvapují svou chutí a nadšením, které nám při zkouškách dělá tolik radosti. V den oslav svátku sv. Lucie si před samotným oblékáním kostýmů a barvením obličejů vyrábíme pro každého lucerničky.

Světlo svíček v lucernách ze zdobených sklenic bude zdálky oznamovat příchod našich Lucií. Pohoštění před cestou v průvodu je z toho, co pro nás mámy napekly a navařily.

Po trase za doprovodu zpěvu s kytarou a harmonikou se zastaveními v jednotlivých domovech a v Klubu přátel Lhotky jsme došli ke zvoničce, kde jsme si společně zazpívali již známé a tradiční písně. Každé vystoupení Lucií doprovodili chlapci na perkuse, mbiru a další nejrůznější nástroje i s tajemným zvukem. Mnoho rodičů již písně a texty z předchozích let zná - spolu s muzikanty jsme vytvářili mnohohlasnou kulisu, pro společně strávené krásné chvíle.

Nakonec jsme u malého lhoteckého rybníčku posílali světlo svíček po vodě, kdy byla i chvíle na zamyšlení a zastavení se.

Děkujeme za aktivní účast, za to, že jste byli s námi v tento předvánoční čas, který se jinak už zpravidla zaplní nákupy a shonem před Štedrým dnem.

 

 

4.2.2018   Karel TŮMA    Vyšlo v NN 2/2018