Hlavní obrázek

Dnes je neděle 27.5.2018 - Svátek má Valdemar, zí­tra Vilém.

Nad hladinou čněly pouze střechy domků

Letos si připomínáme 15 let od velkých povodní roku 2002. V archivu jsem našel kopii dokumentu ze srpna 1925, kdy se po přívalových deštích protrhla hráz rybníka v Leči a voda zaplavila Zadní Třebaň. Josef KOZÁK

Zlá noc! Když občané po úmorné práci žní lehajíc si každý na svá lůžka by odpočinuli si sobě na příští den, nespomenul žádný, jaká katastrofa čeká na mnohé občany naší obce Zad. Třebaň. Doby hrůzy přichází po 12.00 - bouře se žene, krupobití, průtrž mračen na Berounsku nejhrozněji v pásmu, ve kterém leží obce: Běleč, Liteň, Vlence, Nesvačile, Měňany, Korno, Leč, Svinaře, Hodyň, Hatě, Skuhrov, Drahlovice, Podbrdy a další obce směrem k Hostomicum a Koněprusum.

Ničivá mračna srazila se tu se dvou stran, blesk byl stíhán bleskem a z ohnivých oblaků řítily se k zemi mohutné proudy vod promísené ledovými kroupami, které dosahovaly až velikosti pěstí. Dravý proud žene se údolím od Bělče a Svinař dolů k naší obci, v níž jsme zažili strašlivou noc. Naše hrůzy nelze věru nikterak vylíčiti, v dolině položená náves zaplavena byla vodou do takové výše, že nad hladinou čněly pouze střechy domků. Občané byly nuceni uprchnouti na půdy. Záchrana nepřicházela odnikud, nikdo nevěděl, co se bude dále dít. Teprve k ránu, když vody opadly, zjevil se všem strašlivý obraz zkázy. Náves zanešená balvany, strhanými stromy, keři, hlínou, most nově postavený přes potok serván, hospodářské nářadí a jiné předměty z dvorců odneseny a přeráženy, ploty strhány, zdiva pobořena a trať v místech, co podtýká potok, stržena ve 30 metrech délky...

Vepsal Hrouda Alois

 

9.8.2017   Josef KOZÁK    Vyšlo v NN 15/2017