Hlavní obrázek

Dnes je neděle 27.5.2018 - Svátek má Valdemar, zí­tra Vilém.

Živel boural mosty, zatopil stovky domů

POD VODOU. Lávka mezi Zadní a Hlásnou Třebaní ve středu 14. 8. 2002 před osmou hodinou ranní. (Autor: Miloslav FRÝDL, 8.8.2017)
OD NIČIVÝCH POVODNÍ UPLYNULO PATNÁCT LET

Poberouní - Byla to největší živelní katastrofa v novodobé historii dolního Poberouní. Před patnácti lety, v polovině srpna 2002 se pod vodou ocitly stovky domů, běsnící živel s sebou strhl lávky v Berouně, Srbsku a Dobřichovicích, znatelně narušil i tu třebaňskou. Silně poškozená školka v Letech musela být zbourána.

Škody na obecních infrastrukturách i komunikacích byly vyčísleny na desítky milionů korun. Další milionovou neplechu napáchala voda na soukromém majetku.

„Největší problém pro nás tehdy byl nedostatek informací o povodňových stavech na řekách a následně pomoc státu při financování záchranných i likvidačních prací,” vzpomíná starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka, jeden z mála rychtářů, který funkci zastává dosud. Podle něj se ale v tomto směru mnohé zlepšilo.

„Oboje bylo již napraveno a při povodni v roce 2013 fungovalo bez velkých problémů. Hlavní změnou je dostupný varovný systém a výtečné informace o stavech toků na internetu,” míní Konvalinka.

V Hlásné mají nový povodňový plán, zaveden byl systém vyrozumívání pomocí esemesek. Místní hasiči mají k dispozici novou techniku: člun, plovoucí čerpadla i zásahová auta.

Povodní poškozený obecní majetek byl již opraven, dva úkoly ale ještě radnici zbývají. „Chystáme stavbu nové lávky. Právě povodeň z roku 2002 je příčinou, že rozsáhlá rekonstrukce té stávající se již nevyplatí,” uvedl Konvalinka s tím, že obec má v plánu i ochranu alespoň části území pomocí hráze do úrovně padesátileté vody.

„Bohužel narážíme na komplikovaný povolovací proces,” dodal starosta.

Protipovodňové ochrany se v okolí dočkal jen Beroun, obce na toku pod ním na ni zatím marně čekají.

„Výstavbu by musel iniciovat kraj a realizovat Povodí Vltavy. Problém je v tom, že by musela být ochrana vybudována po celé řece, nejen částečně,” míní starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Podobného názoru je i jeho dobřichovický protějšek Petr Hampl.

„Na takováto opatření, jež musí být koordinována s okolními obcemi, máme zpracovanou studii. Její realizace je však nad finanční možnosti města a je zde nutná pomoc správce vodního toku Povodí Vltavy. Věřím, že se to jednou, byť to asi nebude hned, podaří,” doufá Hampl.

Řevnická radnice se proto snaží vybudovat alespoň taková opatření, která může hradit z vlastních zdrojů.

Nechala zpracovat studii proveditelnosti souboru protipovodňových opatření ke zmírnění následků lokálních povodní.

„Máme studii na odvedení dešťové vody z přilehlých kopců v případě přívalových dešťů,” uvedl Smrčka. V rámci probíhající rekonstrukce železničního viaduktu na objížďce řevnická radnice prosadila vybudování moderního protipovodňového uzávěru. Chystá se aktualizace povodňového plánu.

Také v Dobřichovicích se od povodní v roce 2002 podařilo zlepšit ochranu města před povodněmi i záplavami z přívalových dešťů.

„Máme novou lávku, která je již konstruována tak, aby povodním odolala. Byly opraveny protipovodňové hráze a došlo ke srovnání jejich nivele-ty, byly rekonstruovány protipovod-ňové klapky v hrázích. V uplynulém roce jsme nechali obnovit vodoteč, která je zakončená protipovodňovou klapkou v hrázi v ulici Všenorské,” vypočetl Hampl v městském Informačním listu s tím, že letos město opravuje vodoteče, které pomáhají odvést vodu z lesa mimo zástavbu.

Nová protipovodňová opatření mají také v Letech.

„Nyní máme vypracovaný a zaktualizovaný povodňový plán i v digitální podobě, zřídili jsme hlásný profil C1 Lety na letovském mostě. Tady byl doplněn i hladinoměr a v ulici V Průhonu vodoměrná lať,” sdělila letovská starostka Barbora Tesařová s tím, že na hlásném profilu je zřízeno automatické odesílání alarmových zpráv pro povodňovou komisi. Díky novému sms systému je následně možné rychle zprávy rozšířit mezi občany.

Během uplynulých let se obecním úřadům podařilo naprostou většinu škod z roku 2002 odstranit. V Letech stojí nová a větší mateřská škola, Srbsko otevřelo novou lávku. Unikátní zdvihací lávku pro pěší má i Beroun.

 

 

9.8.2017   Pavla NOVÁČKOVÁ    Vyšlo v NN 15/2017