Hlavní obrázek

Dnes je středa 25.4.2018 - Svátek má Marek, zí­tra Oto.

Hasiči změřili síly s chorvatskými kolegy

SOUTĚŽÍCÍ Z RUMUNSKÉHO GERNÍKU NEDORAZILI - NAHRADILI JE VŠERADICKÉ ŽENY

Všeradice se o posledním červnovém víkendu staly pořadateli již III. ročníku mezinárodní hasičské soutěže. Pro zdejší jednotku se jednalo o premiéru v pořádání této soutěže.

Díky tomu, že předchozí pořadatelé z chorvatské obce Dolany a rumun- ského Gerniku nastavili laťku poměrně vysoko, nebyl to úkol jednoduchý. Ale vše se podařilo k plné spokojenosti všech.

Přátelé z Dolan dorazili v páteční podvečer. Po srdečném přivítání následovala společná večeře a družná zábava do pozdních hodin. V sobotu po snídani odjely jednotky na prohlídku hasičského muzea do Zbirohu a část místního sboru připravovala vše potřebné na odpolední soutěž.

Po návratu se konal společný oběd, těsně následován ukázkou nového zásahového vozidla SDH Liteň, za což jim mnohokrát děkujeme. Aby všem slehl vydatný oběd před náročnou soutěží, zahráli jsme si minigolf.

Přes naše očekávání alespoň mírného ochlazení sluneční svit nepolevoval, a tak jsme šli soutěžit. Jako první nastoupilo družstvo mužů Všeradice a za mohutného povzbuzování absolvovalo soutěžní úkoly. Pokračovali Dolanští, kteří povzbuzováni všemi účastníky dosáhli dokonce lepšího výsledku, než domácí. Jelikož se letošního ročníku nezúčastnili Gerničtí, jejich místo v soutěži převzaly hasičky ze Všeradic; i těm se podařilo ve výsledku překonat své mužské protějšky. Jedno je však jisté - všechny soutěžní týmy daly do akce maximum, a tak to má být.

Bylo odsoutěženo, ale někteří měli ještě dost energie na tenisový zápas, který sice občas vypadal jak klasická plácaná, ale všichni se dobře pobavili. Po večeři následovalo předání cen a opět družná zábava až do pozdních nočních hodin. V neděli jsme se loučili s tím, že příští rok se opět sejdeme v Dolanech na dalším ročníku.

Ten bude o to zajímavější, že místní sbor bude slavit své 90. výročí.

Když hodnotím průběh a zajištění akce, musím konstatovat, že jsme obstáli minimálně stejně dobře jako předcházející pořadatelské obce. Jedinou vadou na kráse byla neomluvená účast Gernických, ale jsem přesvědčen, že příští rok se zúčastní.

Veliké poděkování patří obci Všeradice, která tuto akci finančně podpořila, SDH Liteň za ukázku techniky a hlavně všem členům, kteří se podíleli na přípravě a celkovém zajištění soutěže. Takže: za rok nashledanou v Dolanech!

Bohumil STIBAL, starosta SDH Všeradice

 

13.7.2017    Bohumil STIBAL    Vyšlo v NN 13/2017